ปลาทอง เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น ต่อมาถูกนำไปเลี้ยงต่อในยุโรป
เมื่อศตวรรษที่ 17 และถูกนำไปเผยแพร่ในอเมริกาในศตวรรษที่ 19 ชาวจีนและญี่ปุ่นรับ
เป็นชาติแรกที่รู้จักวิธีการผสมพันธุ์ปลาทอง ซึ่งได้ทำกันมานานแล้วและมีการพัฒนามา
เรื่องได้ปลาทองลูกผสมที่น่าสนใจ มีสีหลากหลายตั้งแต่สีแดง สีทอง สีส้ม สีเทา สีดำ และสีขาว แม้กระทั้งปลาทองสารพัดสีในตัวเดียวกัน

ปลาทองพันธ์ุุชูบันกิง (Shubankin)
เป็นปลาทองมีเกล็ด แต่บางใสไม่ค่อยเห็น จึงเข้าใจว่าไม่มีเกล็ด เป็นพันธุ์ที่ีงดงาม
สดใสชวนมองมากพันธุ์หนึ่ง เพราะลำตัวมีจุดประหลา่ยสี

ปลาทองพันธุ์โคเม็ท (Comet)
ปลาทองที่มีลักษณะธรรมดา มีความงามพอมควร ลำตัวค่อนข้างบอบบาง สีที่เห็นทั่วๆไป
คือ สีแดงเข้ม แต่ถ้าเป็นสีทองอร่ามทั้งตัวจะเป็นปลาหายาก และมีราคาแพง

ปลาทองพันธุ์แฟนเทล (Fantail)
ปลาทองพันธุ์นี้ในเมืองไทยเราเรียกว่า “ปลาทองหางพัด” มีสีแดงลำตัวค่อนข้างยาว
ได้สัดส่วน ครีบหลังสูง และครีบต่างๆก็ยาวด้วย ที่ญี่ปุ่นจะมีสีแดงเข้มจัดกว่าของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป

ปลาทองพันธ์ุุเทเลสโคป (Telescope)
เป็นปลาทองพันธุ์นี้เีรียก pop eyed goldfish ชาวจีนเรีกยว่า dragon eyes เพราะตาโปนยื่นออกมา ส่วนชาวญี่ปุ่นเรีกยว่า aka demekin แปลว่า “ปลาตาโปนสีแดง”

ปลาทองพันธุ์มัว(Moor)
ปลาทองพันธุ์อาจเรียก Black Moor ชาวญีปุ่นเรียก Kuro Demekin แปลว่า
“ตาโปนสีดำ” สำหรับเมืองไทยเป็นที่รู้จักในชื่อ ปลาทองพันธุ์ “เล่ห์” หรือ “รักเล่ห์”
ปลาทองพันธุ์ตากลับ (Celestail)
ปลาทองพันธุ์นี้ญีปุ่นเรียกว่า “Shotengen” แปลว่า”ตามุ่งสวรรค์” ทั้งนี้เป็นเพราะตา
ที่โปนนั้นหงายกลับขึ้นข้างบน ส่วนในจีนในชื่อ “ดูฟ้าดูดาว” หรือ “มังกรมุ่งสรรค์”
ปลาทองพันธุ์ุหัวสิงห์ (Lion Head)
ปลาทองพันธุ์นี้เรียกว่า Hooded Goldfish ในสหรัฐอเมริการู้จักในชื่อ Buffalo
head เพราะที่หัวจะมีก้อนเนื้อ (วุ่น) หุ้มอยู่คล้ายสวมหัวโขน ส่วนญี่ปุ่นเรียกว่า
“Runchu” หมายถึง ก้อนเนื้อวุ้น ทุกลักษระถ้ามีวุ้นขนาดเกือบเท่ากันหมดทั้ง
หัวเรียกว่า ” Shishigashra” แปลว่า “หัวสิงห์”
ปลาทองพันธุ์ออเรนด้า (Oranda)
ปลาทองพันธุ์นี้ไม่มีชื่อเรียกอื่นๆ ญี่ปุ่นเรีกยว่า “Orandn Shishigashira”
ปลาทองพันธุ์นี้เป็นปลาลำตัวค่อนข้างยาว หน้าไม่แหลมเหมือนปลาทองพันธุ์ริวกิ้น ครีบทุกครีบของออแรนด้าก็ค่อนข้างยาว ครีบหางอ่อนช้อยเป็นพวง มีความงามมาก

Advertisements